Ma Mi Mu Me Mo

<Ma Mi Mu Me Mo>

【Matsutouya Yumi】************

<原曲の音程>

Haru yo koi(春よこい)
Sotsugyou shashin(卒業写真)
Hikoukigumo(ひこうき雲)

 

<半音下げてカラオケ>

Haru yo koi(春よこい)(-1)
Sotsugyou shashin(卒業写真)(-1)
Hikoukigumo(ひこうき雲)(-1)

 

【Misora Hibari】************

<原曲の音程>

Ai san san(愛燦燦)
Kanashii sake(悲しい酒)
Hibari no SAdo Jouwa(ひばりの佐渡情話)
Midaregami(みだれ髪)

 

<半音下げてカラオケ>

Ai san san(愛燦燦)(-1)
Kanashii sake(悲しい酒)(-1)
Hibari no Sado Jouwa(ひばりの佐渡情話)(-1)
Midaregami(みだれ髪)(-1)

 

【Miyako Harumi】************

<原曲の音程>

Otaru unga(小樽運河)
Koto shouyou(古都逍遥)
Sen nen no koto(千年の古都)

 

<半音下げてカラオケ>

Otaru unga(小樽運河)(-1)
Koto shouyou(古都逍遥)(-1)
Sen nen no koto(千年の古都)(-1)

 

【Morishige Hisaya】************

<原曲の音程>

>Utsukushiki ten nen(美しき天然)
Gondore no uta(ゴンドラの歌)
Jougashima no ame(城ヶ島の雨)(-1)
Shiretoko ryojou(知床旅情)
Sendou kouta(船頭小唄)

 

<半音下げてカラオケ>

Utsukushiki ten nen(美しき天然)(-1)
Gondore no uta(ゴンドラの歌)(-1)
Jougashima no ame(城ヶ島の雨)(-1)
Shiretoko ryojou(知床旅情)(-1)
Sendou kouta(船頭小唄)(-1)

 

【Mori Shin-ichi】

<原曲の音程>

Fuyu no Riviera(冬のリビエラ)

 

【Moriyama Naotarou】

<原曲の音程>

Sakura(さくら)

 

<半音上げてカラオケ>

Sakura(さくら)(+1)

<一音上げてカラオケ>

Sakura(さくら)(+2)

<一音半上げてカラオケ>

Sakura(さくら)(+3)

<二音上げてカラオケ>

Sakura(さくら)(+4)