Ka Ki Ku Ke Ko

<Ka Ki Ku Ke Ko / Ga Gi Gu Ge Go>
 

【Katou Tokiko】

<原曲の音程>
Ikiterya iisa

<半音下げてカラオケ>
Ikiterya iisa(-1)

 

【Kayama Yuuzou】

<原曲の音程>
Umi sono ai
Koushinmaru
Tabibito yo

<半音下げてカラオケ>
Umi sono ai(-1)
Koushinmaru(-1)
Tabibito yo(-1)

 

【Kishi Youko】

<原曲の音程>
Kibou
Koi gokoro
Yoake no uta

<一音上げてカラオケ>
Kibou
Koi gokoro
Yoake no uta

 

【Koshiji Fybuki】

<原曲の音程>
Ai no sanka
Ke sara
San towa mamii
Dare mo inai umi
Yuki ga furu
Last dance wa watashi ni
Rokudenashi

<半音上げてカラオケ>
Ai no sanka(+1)
Ke sara(+1)
San towa mamii(+1)
Dare mo inai umi(+1)
Yuki ga furu(+1)
Last dance wa watashi ni(+1)
Rokudenashi(+1)

 

【Kobayashi Akira】

<原曲の音程>
Sasurai
Sekibetsu no uta
Hokkikou

<半音下げてカラオケ>
Sasurai(-1)
Sekibetsu no uta(-1)
Hokkikou(-1)